Sunday 23 September 2018

DI SÊ TARIYAN DE XULQİN

We di zikên dayikên we de sê tariyan de ji xulqekî borandina xulqek din re diafirîne. 39- Sureye Zumer 6 Cenîna di zikê dayikê de heyberek zêde hestyar e. Ger cenîn ne xwediyê parêztinek taybet bûya; germ, sar, guherînên germiyê, […]

Continue Reading...