Friday 29 May 2020

RAWESTA DI DİWARÊ MALZAROKÊ DE DALEQANDİ

13- Paşê Me ew cihê biryareke qayîm anî halê dilopekî. 14- Paşê Me ew dilop vegugerand tiştek daleqandî were girtin. 23- Sureya Mu’mînûnê 13-14   Erebiya peyva Me di wergera ayetê de wek “tişta daleqandî tê girtin” wergerandî “alak” e. […]

Continue Reading...