Sunday 31 May 2020

QULÊN REŞ: SONDEK MEZIN

  75- Nexê, ji cihên (ji mewkiya wan re) stêrk ketîn re ez sond dixwim. 76- Ger hûn bizanin, rastî jî ev sondek mezine. 56- Sureya Waqî’eyê 75 – 76   Di ayeta 75. de erebiya îfadeya ji bo stêrkan […]

Continue Reading...