Friday 03 April 2020

MÛRIYA MÊ Û RAGIHANDINA DI AJALAN DE

Gava hatin newala mûriya, mûriyeke mê got: “Gelî civaka mûriyan, bikevin hêlîna xwe de…” 27- Sureya Nemlê 18 Gava behsa taybetmendiyên Xuda dayî Hz. Silêman tê kirin, tê fêmkirin ku Hz. Silêman ji zimanê çûka fêm dikira, digel di ayeta […]

Continue Reading...