Saturday 15 February 2020

PALPIŞTÊN DI NÛVEYÊN MISIRAN Û CENDEKÊ FİRAVUN DE

Musa got ku: Gelî Fîravun! “Bi rastî jî ez ji Rabbê Alema qasidek im.” 7-Sureya A’rafê 104   Gotin ku: “Me tasa avê ya Melîk (hikumdar) windakir” 12- Sureya Yûsufê 72   Lêkolînên li ser Misirê hatîn çêkirin, tiştên der […]

Continue Reading...

MUCİZEYÊN PAL DIDIN ARKEOLOJIYÊ Û CIVAKA SEBE

Ma li serzemîn nagerin ku bibînin çi hatiye

serê yên pêşiya xwe?

12-Sureya Yûsufê 109

Me di pirtûka xwe de herî zêde cih da mucîzeyên

ÇEWTIYA TÊGIHİNA DİROKÊ YA RASTINİ Û PÊŞ XISTİNERİ

Ma ji bo dawiya kêsên pêşiya xwe bibînin li serzemîn nagerin?

Kêsên pêşiya van ji van zêdetir bûn, qewetir bûn û ji hêla berhemên li

DI SÊ TARIYAN DE XULQİN

We di zikên dayikên we de sê tariyan de

ji xulqekî borandina xulqek din re diafirîne.

39- Sureye Zumer 6

Cenîna di zikê dayikê de

PÊKHATINA HESTIYAN Û BI GOŞT RE RAPÊÇANDINA WAN

Paşê Me ew dilop veguherand tiştek galeqandî xwe digire.

Paşê tişta daleqandî xwe digire, Me kir halê parçeyê goştê yek parî.

Paşê parçeyê goştê

PARÇEYÊ GOŞT YÊ YEK PARİ

Paşê Me ew dilop veguherand tişta daleqandî xwe digere.

Paşê tişta daleqandî xwe digere Me kir halê parçeyê goşt yê yek parî.

23- Sureya

RAWESTA DI DİWARÊ MALZAROKÊ DE DALEQANDİ

13- Paşê Me ew cihê biryareke qayîm anî halê dilopekî.

14- Paşê Me ew dilop vegugerand tiştek daleqandî were girtin.

23- Sureya Mu’mînûnê 13-14

JI PUXTEYEKİ XULQ Û ZAYENDA ZAROKÊ

Paşê nîjada wî ji puxteya avek ji rêzê derxist holê.

32- Sureya Secdeyê 8

  Rupelên pêş me dît bal tê kişandin li ser ji puxteya axê

MENİ TÊKELEK E

Rastî jî Me mirov ji dilopek ava bitêkel afirand.

Em wî diceribênin. Ji ber vê Me ew kir kesek dibîne û dibihise.

76- Sureye

SAL

Di Qur’anê de hemû muştaqên (sal, salan) peywa “sal”ê 19 cara diborin. Demê salnameya girêdayê Tavê û salnameya girêdayê Heyvê ji ber salên zêde muhtacê sererast kirinê ye.