SAL

This post is also available in: English, German, Albanian, Turkish

Di Qur’anê de hemû muştaqên (sal, salan) peywa “sal”ê 19 cara diborin. Demê salnameya girêdayê Tavê û salnameya girêdayê Heyvê ji ber salên zêde muhtacê sererast kirinê ye. Dinya dem ali dora Tavê 365 cara dizivire; Heyv li dora Dinyayê û li dora xwe 12 cara dizivire. Ev saleke. Lê qava Dinya gera xwe diqedîne û dizivire noqteya destpêkê Heyv nayê vê noqtê. Hatina heman noqteyê ya Dinya û Heyvê 19 sala carekî çêdibe. Ev serdema ji 19 sala pêk tê di astronomiyê de wek Dewrê Meton tê binavkirin. Salnameya Heyvê ya 19 salan carekî serast dibe, di vê demê de 7 sal zêde (355 roj), digel 12 sal tam e (354 roj). 7 cara yekjimar (sal), 12 cara pirjimar (salan) borîna peyva “sal”ê bi van her du doneyan re aheng pêk anîn jî taybetmendiyek balkêş e. 19 dana hemû muştaqên peywa “sal”ê jî Dewrê Meton îşaret dike.

 

 

Peyv Hejmara Di Qur’anê De Dibore
Sal 19

 

Dewrê Metonekî ji çend sala pêk tê? 19

 

 

Cih û hejmarê borîna formên yekjimar (Sal) û pirjimar (Salan) yên peyva salê
1. 2:96 Sal
2. 5:26
3. 22:47
4. 29:14
5. 32:5
6. 46:15
7. 70:4
8. 7:130 Salan
9. 10:5
10. 12:42
11. 12:47
12. 17:12
13. 18:11
14. 18:25
15. 20:40
16. 23:112
17. 26:18
18. 26:205
19. 30:4

 

 

Mîna tê dîtin Dinya 19 sala carekî, Tav û Heyvê re tê heman dehmê. Di Qur’anê de pêyvên Tav û Heyvê gelek cara heman ayetê de diborin. Çend cara? Tam 19 cara. Hinge mêjera çend sala carekî pêk hatina Dewra Meton, hinge di Qur’anê de borîna peywa salê. Li rex vê wateya ayeta li cem hev 19. borîna van her du peyvan jî zehf balkêş e:

 

Dema Tav û Heyv anîn li cem hev

75 Sureya Qiyametê 9

 

Rastî jî ev linevhatina wateyê û ahenga matematîkî ewreng e. Werin em tabloya ayetên peyvên Tav û Heyvê li rex hev diborin lêkolin. (Di 37. ayeta Sureya 41. De peyvên Tav û Heyvê du cara rex hev diborin):

 

Numreya Rêzê Sure Ayet Numreya Rêzê Sure Ayet Numreya Rêzê Sure Ayet
1. 6 96 8. 21 33 15. 41 37
2. 7 54 9. 22 18 16. 41 37
3. 10 5 10. 29 61 17. 55 5
4. 12 4 11. 31 29 18. 71 16
5. 13 2 12. 35 13 19. 75 9
6. 14 33 13. 36 40      
7. 16 12 14. 39 5      

 

Hûn nimrên ayet û sureyên van 19 borîna bidinhev: 6 + 96 + 7 + 54 + 10 +5 + 12 + 4+13 + 2 + 14 + 33 + 16 + 12 + 21 + 33 + 22 + 18 + 29 + 61 + 31 + 29 + 35 + 13 + 36 + 40 + 39 + 5 + 41 + 37 + 41 + 37 + 55 + 5 + 71 + 16 + 75 + 9 = 1083 (19×57) e. Heta 57 jî = 19×3 ye.

Mucîzeya Matematîkî ya di Ahenga Peyvan de (MAP) Qur’anê de jî dibore, mîna tê dîtin xwe nimra sureyan û nimra ayetan de jî dide nîşan. Ev ji berjengên Qur’anê yên bêhejmar tenê yeke. Xuya dibe ku Qur’an, ji Sureyan heya nimra ayetan şikleke mucîzeyî hatiye sererastkirin.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *