ROJAN

This post is also available in: English, German, Albanian, Turkish

Di Qurânê de şêweya karanîna peyva “ roj ”ê mucîzeviye. Karanînên peyva rojê yên tekane 365 cara biborê jî, karanînên peyva rojê yên pirjimar ( eyyam, yevmeyn ) 30 cara diborê. Bi vî awayî hêjmara rojên mehekî îfade dike 30 derdikeve holê. Ji ber ku salekî de ji yekî zêdetir meh hene ji van rojan mehên cuda derdikevin. Halê 365 roj salekî pêk tênin. Bi vî awayî wek tekane (yevm) 365 cara borîna peyva “roj”ê, 30 cara borîna pirjimara (eyyam, yevmeyn) wê jî biwateye.

Salnameya tavê ji mehên 30 û 31 roj pêk tê. Salnameya giradayê mehê ji periyodên 29 û 30 roj pêk tê. 30 her du salnamaye de xala hevpare. Ger civaka Qur’an jê re hatiye darxistin em li ber çava bigirin salnameya mehê kar taniya cardin karanîna hejmara 30’ê biwateye. Meh ( Gerstêrka asîmana ) mehê ( qismek ya salê ) 29.53 rojan de pêk tênê. Tilor kiriya vê 30’e. Em dibin şahid ku di va mucîzeyên matematikî de Quran, kirariya bimatmatîkî tilorê pir rast çêdike. Dinya bi rastî jî, vegera xwe ya dora tavê 365.25 rojan de diqedênê. Tilor kiriya vê 365 e. Me jêrê cihên îfadeya “rojan” diborin jî da. Borîna îfadeya du formên “rojan” şiklê 27re 3 jî balkêşe. Di salnameya “Meh”ê de rojan; zivirîna sîderal ya mehê 27 rojane, li ser vê ji cudayi ya riya Dinya distîne pêk tê girtina tevîhevbûna di navbera 2-3 rojande pêk tê. Îfadeya “Rojan” jî 27 “eyyam” û 3 “yevmeynî” ( di Erebî de ji bo dulibî peyvên taybet tên karanîn, ev peyv “du roj”a îfade dike ) tevayiya va forma 30 cara dibore.

 

Peyv Hejmara Dubarebûna Di Qur’anê De
Rojan 30
Hejmara rojên mehekî 30
Numreya Rêzê Cihê Dibore
1. 2:80 Rojan: Eyyam
2. 2:184
3. 2:184
4. 2:185
5. 2:196
6. 2:203
7. 3:24
8. 3:41
9. 3:140
10. 5:89
11. 7:54
12. 10:3
13. 10:102
14. 11:7
15. 11:65
16. 14:5
17. 22:28
18. 25:59
19. 32:4
20. 34:18
21. 41:10
22. 41:16
23. 45:14
24. 50:38
25. 57:4
26. 69:7
27. 69:24
28. 2:203 Du Roj: Yemeynî
29. 41:9
30. 41:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *