RÊJEYA BEHR Û BEJÊ

This post is also available in: English, German, Albanian, Turkish

Peyva “bej (el-berr)” di Qur’anê de 12 caran dibore. Pêşmiqabilê vê peyva “behr (el-bahr)” 32 caran hatiye dubare kirin (İfadeya el-bahr, mîna behran gol, çem û avên manendê van mezin jî îfade dike). Peyva “bej (el-berr)” di Qur’anê de tenê forma “el-berr” 12 caran dibore, 9ê van li rex peyva “behr” re diborin ev jî têkiliya vê peyvê ya di Qur’anê de şanî dide. Van 9 caran jî peyva “behr” tenê bi rex forma “el-bahr” re hatiye karanîn, ev jî şanî dide ku peyv bi vê formê re têkildar e. Cihên di heman ayetê de diborin tabloya jêr me stêrk danî. (Ji bilî vê peyva behrê 8 cara pirjimar 1 carê jî bêyî qertafa diyariyê “el” dibore. Eger em rêjeya dubarekirina peyva “bej (el-berr)” li ya peyva “behr (el-bahr)” bistînin; dike 12/32=0.375.

Rûpîvana serzemîn 510 milyon km2 ye. 360 milyon km2 yê vê qadê ji behra pêk tê. 15 milyon km2 ji qeşayiyan pêk tê. (Di Sureya 24. ayeta 40. de bêyî qertafa diyariyê peyva “bahr” 1 carê dibore, qelo ev miqabilê qeşayiyan e?) Ji bilî van 135 milyon km2 bej e. Eger em rejeya bejên serzemîn li behran bistînin; dike 135 milyon km2 / 360 milyon km2 = 0.375. bi tesadufan re rave kirina vê rêjeyê mimkune?

 

Peyv Hejmara Dubarebûna Di Qur’anê De Rêje
Bej 12 12/32=0.375
Behr 32

 

Cih Rûpîvan Rêje
Bej 135 milyon km2 135 milyon/360 milyon=0.375
Behr 360 milyon km2

 

 

CIHÊN PEYVA BEHRÊ DIBORIN

(YÊN BISTÊRK LI REX HEV BORİN)

Numreya Rêzê Cihê Dibore Numreya Rêzê Cihê Dibore Numreya Rêzê Cihê Dibore
1. 2:50 12. 16:14 23. 26:63
2. 2:164 13. 17:66 24. 27:63*
3. 5:96* 14. 17:67* 25. 30:41*
4. 6:59* 15. 17:70* 26. 31:27
5. 6:63* 16. 18:61 27. 31:31
6. 6:97* 17. 18:63 28. 42:32
7. 7:138 18. 18:79 29. 44:24
8. 7:163 19. 18:109 30. 45:12
9. 10:22* 20. 18:109 31. 52:6
10. 10:90 21. 20:77 32. 55:24
11. 14:32 22. 22:65    

 

CIHÊN PEYVA BEJÊ DIBORIN

(YÊN BISTÊRK LI REX HEV BORİN)

Numreya Rêzê Cihê Dibore
1. 5:96*
2. 6:59*
3. 6:63*
4. 6:97*
5. 10:22*
6. 17:6*
7. 17:68
8. 17:70*
9. 27:63*
10. 29:65
11. 30:41*
12. 31:32

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *