Thursday 02 April 2020

MILYAKET Û ŞEYTAN

  Hûn ji gelek mirovan bipirsin ku gava “milyaket” tê gotin çit ê aqilê we, bersiva qismek mezin dê “şeytan” be. Aha hemû muştaqên van peyvan di Qur’anê de 88 cara diborin. Formên van peyvan yên herî zêde tê karanîn […]

Continue Reading...

Mathematics

MILYAKET Û ŞEYTAN

  Hûn ji gelek mirovan bipirsin ku gava “milyaket” tê

DINYA Û AXİRET

  Di Qur’anê de tê gotin ku dê du jiyanê

SUREYA MOZA HINGIV TÊ VEGOTIN

Di Qur’anê de em dibin govan ku şikleke ji

Geology

MILYAKET Û ŞEYTAN

  Hûn ji gelek mirovan bipirsin ku gava “milyaket” tê

DINYA Û AXİRET

  Di Qur’anê de tê gotin ku dê du jiyanê

SUREYA MOZA HINGIV TÊ VEGOTIN

Di Qur’anê de em dibin govan ku şikleke ji